Parvovirus B19 IgM
Wat is de betekenis van het resultaat?

Een positieve IgM-bepaling kan een indicatie zijn voor acute Parvovirus B19 infectie. IgM antilichamen verschijnen vanaf 7 à 10 dagen na contact met het virus, IgG antilichamen verschijnen na ± 2 weken. IgM antilichamen kunnen aanwezig zijn in patiënten met transiënte aplastische crisis op het moment van de reticulocyten-nadir en gedurende de daaropvolgende 10-tal dagen.; IgG verschijnt meestal tijdens de periode van hematopoïetisch herstel.