Parasieten
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Indien men een vermoeden heeft op malaria zal men meteen een bloedafname verrichten en het bloedstaal zo snel mogelijk bezorgen aan het labo. In het labo zal men de parasieten kunnen aantonen aan de hand van een bloeduitstrijkje en een dikkedruppelpreparaat door middel van een lichtmicroscoop. Daarnaast zijn ook andere mogelijkheden voor het aantonen van de parasieten.

Men zal deze test voornamelijk uitvoeren indien de patiënt behoort tot een risicogroep, namelijk reizigers naar of terugkomend uit gebieden waar malaria voorkomt. Ook personen die zich niet adequaat beschermd hebben.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Betekenis:

Aanwezigheid van de malariaparasiet in het bloed betekent dat er malaria aanwezig is.  

 

 

Wetenschappelijke achtergrond

Een parasiet is een organisme of een virus dat een ander organisme nodig heeft om zichzelf in stand te houden en te vermenigvuldigen. Hierbij zal het ander organisme, namelijk de gastheer, hinder ondervinden. De schade die wordt aangericht aan de gastheer is net niet groot genoeg zodat de parasiet steeds verder kan blijven leven in relatie met de gastheer.

Tijdens de cyclus van de malaria parasiet zal een besmette mug tientallen sporozoïten injecteren via de bloedbaan. Deze sporozoïten zullen via het bloed de lever bereiken waar ze zich zullen vermenigvuldigen en ontwikkelen tot leverschizonten. Na ongeveer 6 dagen zullen de levercellen barsten en kunnenzich honderduizenden merozoïten verspreiden in het bloed. Eens ze aanwezig zijn in het bloed zullen ze binnendringen in de rode bloedcellen. Aldaar zullen ze zich ontwikkelen tot trofozoïten en vevolgens tot bloedschizonten tot uiteindelijk de rode bloedcellen openbarsten. Bij het openbarsten van de rode bloedcellen komen opnieuw een aantal merozoïten vrij die opnieuw rode bloedcellen kunnen binnendringen. Het aantal parasieten in het lichaam neemt steeds toe per cyclus. Als een patiënt opnieuw wordt gestoken door een mug, kan deze mug opnieuw de parasiet overdragen naar andere patiënten.

Indien men een vermoeden heeft op malaria zal men meteen een bloedafname verrichten en het bloedstaal zo snel mogelijk bezorgen aan het labo. In het labo zal men de parasieten kunnen aantonen aan de hand van een bloeduitstrijkje en een dikkedruppelpreparaat door middel van een lichtmicroscoop. Daarnaast zijn ook andere mogelijkheden voor het aantonen van de parasieten.

Men zal deze test voornamelijk uitvoeren indien de patiënt behoort tot een risicogroep, namelijk reizigers naar of terugkomend uit gebieden waar malaria voorkomt. Ook personen die zich niet adequaat beschermd hebben.