Osmolaliteit
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

uitwerken van osmolal gap

diagnose van intoxicaties door verbindingen met lage moleculaire massa (methanol, ethyleenglycol, isopropanol)

element bij de diagnose van SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion)

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

diabetes insipidus

 verlaagd:

SIADH

excessieve vloeistofinname

 

een gestegen osmolal gap wijst op een intoxicatie met een componenet met laag moleculair gewicht (bvb. etyleenglycol, methanol, ethanol, isopropanol)

Wetenschappelijke achtergrond

de osmolaliteit meet op objectieve het totaal aantal opgeloste deeltjes. Meten van de osmolaiteit kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de waterhuishouding (diabetes insipidus, syndrome of inappropriate ADH secretion, potomanie)

de gemeten osmolalteitswaarde kan vergeleken worden met de geschatte waarde:

(Na x2) + ureum (mg/dl)/6 + glucose(mg/dl)/18 = geschatte osmolaliteit

Het verschil tussen gemeten en berekende waarde wordt "osmolal gap" genoemd