Osmolaliteit
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

differentiaaldiagnose van problemen in verband met de waterhuishouding (potomanie, SIADH, diabetes insipidus), 

diagnose van diabetes insipidus/nefrogene diabetes insipidus

diagnose van syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH)

Wat is de betekenis van het resultaat?

na overnacht waterrestrictie moet de urinaire osmolaliteit min. 800 mOsm/kg bedragen

Wetenschappelijke achtergrond

de osmolaliteit meet op objectieve het totaal aantal opgeloste deeltjes. Meten van de osmolaiteit kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de waterhuishouding (diabetes insipidus, syndrome of inappropriate ADH secretion, potomanie)