NT-proBNP
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

 

Het bepalen van NT-proBNP is een belangrijke test voor de diagnostiek, opvolging en ernstbepaling van hartfalen.  Een NT-proBNP-waarde beneden het afkappunt maakt de diagnose hartfalen onwaarschijnlijk (< 4% bij vermoeden van acuut nieuw hartfalen en < 8% bij vermoeden van geleidelijk nieuw hartfalen). Hoe hoger de waarde van het NT-proBNP, hoe groter de kans dat er sprake is van hartfalen.

Wat is de betekenis van het resultaat?

 

Betekenis

 

Verhoogd:

·         Hartfalen

·         Nierinsufficiëntie

·         Voorkamerfibrillatie

·         Myocarditis

·         Myocardinfarct

·         Linkerventrikelhypertrofie

·         Aortaklepstenose

·         COPD

·         Longembolie

·         Diabetes Mellitus

·         Anemie

·         Overvulling

 

o   Hyperaldosteronisme

 

o   Syndroom van Cushing

 

o   Levercirrose met ascites

 

Wetenschappelijke achtergrond

 

Natriuretische peptides behoren tot een groep van structureel gelijkende maar genetisch verschillende eiwitten. Er bestaan 3 verschillende natriuretische peptides, namelijk het arterieel natriuretisch peptide (ANP), het B-type natriuretisch peptide (BNP, afkomstig van het myocard) en C-type natriuretisch peptide (CNP). Natriuretische peptides zijn de natuurlijke antagonisten van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) en van het orthosympatisch zenuwstelsel. Ze zorgen voor een verhoogde natriurese en diurese, vasodilatatie en hebben een anti-mitogeen effect op cardiovasculaire weefsels. Uitrekking van de linkerventrikelwand en volumeoverbelasting (hemodynamische stress) zijn belangrijke oorzaken van een verhoogde BNP-vrijstelling door het myocard. BNP wordt in het myocard aangemaakt als preproBNP waarvan het prehormoon proBNP wordt afgesplitst. Deze precursor wordt opnieuw gesplitst in een fysiologisch actief C-gedeelte (5BNP) en een fysiologisch niet actief N-terminaal prohormoon fragment (NT-proBNP).