NSE
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

monitoring van kleincellig longacrcinoom

monitoring van neuroblastoom

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

kleincellig longcarcinoom

neuroblastoom

vals verhoogd: 

hemolyse: geringe spoortjes hemolyse kunnen een valse verhoging van het NSE uitlokken

Wetenschappelijke achtergrond

Neuron specifiek enolase i(NSE) s een enzyme dat typisch is voor cellen van ectodermale oorsprong. 

Ook rode bloedcellen bevatten een aanzienlijke hoeveelheid NSE: zelfs een geringe graad van hemolyse stoort de test (vals positief resultaat!)