Nortriptyline
Wetenschappelijke achtergrond

Een spiegel kan 10-16 uur (ideaal 12 h) na de laatste inname worden afgenomen, dit geldt ook voor retard preparaten. Nortriptyline kan 10-24 uur na inname worden afgenomen.

Wanneer er meerdere malen per dag wordt gedoseerd kan de spiegel het best voor de ochtendgift bepaald worden (met een minimaal tijdsinterval van 10 uur). Na ongeveer één week wordt de steady state bereikt. Let op dat bloedafname niet plaats vindt in gelbuizen in verband met adsorptie van tricyclische antidepressiva aan de gel.