Nitriet
Wat is de betekenis van het resultaat?

Een positive test wijst op bacteriurie. De test dient SAMEN met het WBC aantal te worden geïnterpreteerd.

Wetenschappelijke achtergrond

Nitriet ontstaat in de urine door de omzetting van nitraat door middel van bacterieel nitraatreductase. De nitrietvorming is afhankelijk van de hoeveelheid nitraat. Nitraat is aanwezig in de voeding. Ook de verblijfsduur van de urine in de blaas bepaalt de nitrietproductie. Nitriet wijst op aanwezigheid van bacteriën in de urine. Een klein aantal stammen (Stafylococcen, Enterococcen, Pseudomonas, Acinetobacter, e.a.) bezitten geen nitraatreductase en geven bijgevolg geen positief testresultaat.