N-desethylamiodarone
Wat is de betekenis van het resultaat?

toxisch indien de dalwaarde meer dan 3 mg/L bedraagt

Wetenschappelijke achtergrond

therapeutic drug monitoring

Desethylamiodarone is een actieve metaboliet van amiodarone. De analyse wordt automatisch uitgevoerd met amiodarone.