Myoglobine
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Snelle opsporing van acuut myocardinfarct: een negatief myoglobine tijdens de vroege fase van een acuut myoadinfarct sluit een acuut myocardinfarct vrijwel uit.

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

skeletspierschade (trauma, myositis, myopathie)

myocardinfarct (tijdens de vroege fase)

nierfalen (t.g.v. passieve accumulatie in het plasma)

verlaagd: niet van toepassing

Wetenschappelijke achtergrond

myoglobine is een klein cytoplasmatische eiwit van de hart- en skeletspier. Na spierbeschadiging komt het eiwit snel in de bloedbaan terecht.