Mycopl. pneum. IgM
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

confirmatie van een Mycoplasma pneumoniae infectie

Wat is de betekenis van het resultaat?

Aangezien IgG antistoffen pas in een later stadium van een Mycoplasma infectie verschijnen, wordt de IgG test enkel als confirmatie beschouwd. Een positieve IgG titer wijst op seroprevalentie na een doorgemaakte infectie, maar kan in zeldzame gevallen wijzen op een primaire infectie zonder IgM productie. In dit geval is het nuttig de IgG titer verder te volgen om significante titerstijging vast te stellen. Voornamelijk van belang bij patiënten >40j die geen adequate Mycoplasma pneumoniae IgM respons meer vertonen.