microalbuminurie
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vroegtijdige opsporing diabetische nefropathie

Wetenschappelijke achtergrond

bij beginnende (reversiebele) stadia van diabetische nefropathie wordt een beperkte flux van albumine doorheen de glomerulaire membraan vastgesteld. Deze (micro)albulinurie is predictief voor het ontwikkelen van diabetische nefropathie.