microalbuminurie
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vroegtijdige opsporing diabetische nefropathie

Wat is de betekenis van het resultaat?

zie KDIGO tabellen.

Risk categories of CKD according to 2012 KDIGO classification in... |  Download Scientific Diagram

Wetenschappelijke achtergrond

bij beginnende (reversiebele) stadia van diabetische nefropathie wordt een beperkte flux van albumine doorheen de glomerulaire membraan vastgesteld. Deze (micro)albulinurie is predictief voor het ontwikkelen van diabetische nefropathie. Indien het albuminegehalte is de urine ligt tussen 20 mg/L en 200 mg/L (of tussen 30 mg/24 uur en 300 mg/24 uur) spreekt men van microalbuminurie.