Mengsel schimmels MX1 sIgE (4 sIgE)

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Een specieke IgE test of RAST test wordt aangevraagd wanneer de patiënt klachten heeft van een plotselinge (acute) of langer durende (chronische) allergie. Klachten zijn bijvoorbeeld netelroos (urticaria of galbulten), eczeem (dermatitis), verstopte neus of neusverkoudheid (rhinitis), rode en jeukende ogen, jeuk aan slijmvliezen van de mond, astma. In het licht van de klinische voorgeschiedenis kunnen allergeen specifieke IgE bepalingen helpen om de allergenen te identificeren waaraan de patiënt gevoelig is.

De combinatie van een gerichte anamnese met een IgE screeningspanel biedt vaak al een relevant resultaat. In geval van een positieve screening, kan het panel nadien verder worden uitgewerkt. 

Wat is de betekenis van het resultaat?

Mengsel van M1, M2, M3 en M6, respectievelijk: Penicilium notatum, Clodasporium herbarum, Aspergillus fumigatus en Alternaria tenuis

Let op: De mate van positiviteit voor multi-allergeen mengsels correleert niet met de cumulatieve mate van positiviteit voor het betreffende enkelvoudig allergeen.

Wetenschappelijke achtergrond

Vele allergieën worden gemedieerd door immunoglobulines van de IgE subklasse. Het betreft de type 1 allergieën, ook soms atopie of anafylaxis genoemd. In deze vorm zijn de IgE moleculen de contactpunten tussen de allergenen en de gespecialiseerde cellen die histamine en andere substanties loslaten. 

Net als de pollen behoren de schimmels tot de voornaamste verantwoordelijke factoren voor manifestaties van respiratoire allergie (rinitis, allergisch astma). De schimmels behoren tot de microscopische flora van Fungi (zwammen); in de natuur vindt men ze in grote hoeveelheden op organische materie (planten, voedsel, enz.). De allergenen zijn de sporen (de elementen van voortplanting) en soms het mycelium (het vegetatieve gedeelte van de zwam) die gemakkelijk door de wind verspreid worden. 

Penicillium notatum en Aspergillus fumigatus zijn over het algemeen verantwoordelijk voor permanente symptomen van allergie voor schimmels. Zij komen in alle seizoenen voor en spelen een belangrijke rol bij "binnen"allergieën. 

Ter herinnering dient vermeld dat Aspergillus overgevoeligheidsreacties van het type I, van het type III of van het type I en III kan veroorzaken.

Andere schimmels die allergische symptomen kunnen veroorzaken zijn Cladosporium herbarum en Alternaria alternata. Allergie voor schimmels wordt zeer vaak door deze twee vertegenwoordigers veroorzaakt. Beide zijn voornamelijk "buiten"schimmels".

Bij een ernstige allergie is het hele lichaam betrokken en kan een allergische reactie leiden tot anafylaxie (acute vernauwing van de luchtwegen) of anafylactische shock (veroorzaakt een zuurstof tekort in de hersenen). 

Wat moet ik nog meer weten?

Er bestaat een aanzienlijke kruisreactiviteit tussen verschillende allergenen. Dit heeft enerzijds implicaties voor de kliniek (bv. secundaire allergie voor kiwi bij gekende pollenallergie), maar anderzijds zien we dit ook regelmatig op vlak van serologie. Een serologische kruisreactie uit zich echter niet altijd klinisch. 

Belangrijk op te merken is dat de nomenclatuur slechts 6 specifiek IgE bepalingen per aanvraag toelaat voor terugbetaling.