Mannosebindend lectine
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

opsporen van een immunodeficiëntie. MBL is genetisch polymorf.

Wetenschappelijke achtergrond

Dit onderzoek in het kader van diagnostiek bij ernstige/chronische recidiverende infecties kan een deficiëntie van een van de complement factoren aan het licht brengen. Er wordt gekeken naar de klassieke (CP), alternatieve (AP) en lectine (MBLP) route.