Mangaan (urine)
Wetenschappelijke achtergrond

vermoeden van mangaanintoxicatie

chronische cholestase (met inbegrip van galwegatresie)

na langdurige parenterale voeding