Mangaan
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van mangaanintoxicatie

chronische cholestase (met inbegrip van galwegatresie)

langdurige parenterale voeding