Lupus anticoagulans
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

diagnose van antifosfolipiden syndroom

Wetenschappelijke achtergrond

Lupus anticoagulans (LA) wordt aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische (trombose of zwangerschapscomplicaties) als laboratorium- (positieve LA of anticardiolipine antistoffen) criteria. Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken.