LDL cholesterol
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

inschatting van het cardiovasculair risico

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

toegenomen cardiovasculair risico

verlaagd:

hypobetalipoproteinemie (dit impliceert een risico voor het ontwikkelen van vitaminedeficiënties E en K)

Wetenschappelijke achtergrond

Low density lipoprotein (LDL)  verzekert het transport van cholesterol van de lever naar de weefsels. LDL vormen de meest atherogene fractie van de plasmalipiden. Een gestegen LDL-cholesterol gehalte impliceert een gestegen cardiovasculair risico.

LDL cholesterol kan rechtstreeks worden gemeten, maar het is veel eenvoudiger het LDL-cholesterol te berekenen (vroeger via de formule van Friedewald, thans verbeterd door de formule van Martin-Hopkins). Hiervoor heeft men het totaal cholesterol, het HDL-cholesterol en de triglyceridenwaarden nodig.

Bij congenitale lage waarden van apolipoproteïne  B ontstaat een hypobetalipoproteinemie. Hierdoor kunnen secundaire tekorten van bepaalde vetoplosbare vitamines (voornamelijk K en E) ontstaan.