Lamotrigine
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

TDM kan zinvol zijn vanwege de grote inter-individuele variatie in de dosis-serum concentratie en de sterke veranderingen in serumconcentratie bij gebruik van inter-acterende co-medicatie (remmers of inductoren van de lamotrigine glucuronidering). Tevens kan TDM worden ingezet bij vermoeden op toxiciteit en therapieontrouw.

TDM wordt sterk aanbevolen bij lamotriginegebruik tijdens de zwangerschap aangezien lamotrigineplasmaspiegels tijdens de zwangerschap sterk kunnen dalen met een mogelijk risico op het verlies van de controle op de aanvallen.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Een duidelijke relatie tussen de plasmaconcentratie en het effect en de bijwerkingen van lamotrigine ontbreekt .