Kwik (volbloed)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van kwikvergiftiging (stomatitis, metaalsmaak, verhhogde speekselproductie, hemorrhagische gastroenterocolitis)

vermoeden van chronische kwikvergiftiging (nervositas, slapeloosheid, tremor, huidverkleuringen)