Koper
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van de ziekte van Wilson, Menkes-syndroom en neonatale koperdeficiëntie

onduidelijke ijzerrefractaire anemie met neutropenie

na langdurige parenterale voeding

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

Ziekte van Wilson: laag serumkoper, stijgy bij acute hemolyse; ceruloplasmine is hierbij meestal gedaald

 

Menkes-syndroom (Menkes Kinky-hair of Steely hair syndroom): laag serumkoper en laag cerulopplasmone

nutritioneel kopertekort: laag serumkoper, normocytaire of microcytaire anemie en neutropenie, scorbut-like botvervormingen

 

 

 

Wetenschappelijke achtergrond

het serumkoper bevindt zich vnl gebonden aan een transporteiwit, ceruloplasmine