Kinidine
Wetenschappelijke achtergrond

Een verlaagde vrije fractie door verhoging van alfa-1-zure glycoproteïne na bijvoorbeeld een acuut myocardinfarct of hartchirurgie kan een verstoring in de spiegel-effect relatie veroorzaken.

Klaring bij nierfunctie vervangende therapie

Hemodialyse: klaring neemt toe CAPD: klaring neemt toe Doseren na dialyse; het bepalen van een serumconcentratie na dialyse is nuttig om dosisaanpassing te bepalen.

Toxiciteit

Verschijnselen: Er bestaat een relatie tussen de toxische effecten en de serumconcentratie (>8 mg/L): misselijkheid, diarree, hypotensie, verlengd QRS-interval, extrasystolen. Daarnaast kunnen delier, convulsies en coma optreden. Behandeling: Hypotensie behandelen, aritmieën bestrijden met lidocaine of fenytoine.