Jodium urine
Wat moet ik nog meer weten?

Wegens joodcontaminatie mag de urinecollectie niet gebeuren binnen een week na toedienen van joodhoudende contraststoffen (IVP, galblaas onderzoek).
Vermijd contaminatie door joodhoudende ontsmettingsmiddelen.