Hippuurzuur
Wat is de betekenis van het resultaat?

In een beroepsmatig blootgestelde populatie worden urinewaarden tot 1500 mg/g creatinine getolereerd.

Wetenschappelijke achtergrond

De kwantitatieve bepaling van hippuurzuur en methylhippuurzuur in urine is belangrijk om de blootstelling aan respectievelijk tolueen en xyleen na te gaan en op te volgen.