Hepatitis A IgM a.l.
Wat is de betekenis van het resultaat?

Het resultaat dient geïnterpreteerd te worden i.f.v. kliniek (eventuele vaccinatie; levertesten; HAV-IgM). Post-infectie blijven HAV-IgG antilichamen levenslang persisteren. Passieve immunisatie met IgG voorziet een complete bescherming tegen HAV; wat suggereert dat serumantilichamen op zich preventie bieden tegen infectie.