Hemocultuur aeroob/anaeroob

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Een hemocultuur wordt uitgevoerd bij vermoeden van aanwezigheid van micro-organismen in de bloedbaan (= sepsis). Indicaties voor staalname zijn hyperthermie, hypothermie en rilkoorts. 

Wat is de betekenis van het resultaat?

Een positieve hemocultuur kan wijzen op de aanwezigheid van een bacterie of gist in de bloedbaan. Dit kan onder andere voorkomen bij ernstige infecties van de lucht- of urinewegen of endocarditis. 

Een positieve hemocultuur kan echter ook voorkomen door onvoldoende ontsmetten van de prikplaats bij afname, waarbij commensale huidbacteriën het afgenomen bloed contamineren en een vals-positief resultaat veroorzaken.

Wetenschappelijke achtergrond

Een hemocultuur is een microbiologische kweek van bloed. Het wordt gebruikt om micro-organismen (bacteriën, gisten) op te sporen in de bloedbaan.

Wat moet ik nog meer weten?

Tijdstip van afname:

Vòòr het toedienen van antibiotica, in het begin van de koortsopstoot. Best worden herhaaldelijk hemoculturen afgenomen op verschillende tijdstippen. Bij vermoeden van endocarditis of intermittente bacteriëmie neemt men bij voorkeur 4 stalen gespreid over een tweetal dagen. Het minimale tijdsinterval tussen afnames bedraagt 30 minuten. Er is geen maximaal tijdsinterval.

Volgorde van vullen:

De volgorde waarin men de flessen vult is belangrijk om foutieve resultaten te vermijden. Bij afname met spuit vult men EERST de anaërobe BacT/Alert FN fles, bij afname via vleugelnaald EERST de aerobe BacT/Alert FA Plus fles.