Helicobacter pylori antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Indicaties voor Helicobacter pylori-diagnostiek:

  • Afkomst uit mediterrane landen, het Midden of Verre Oosten, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en een eerste episode van maagklachten (uit te voeren vóór een PPI wordt voorgeschreven)
  • Persisterende of recidiverende klachten of chronisch PPI-gebruik
  • Na elke H. pylori-eradicatiebehandeling (minstens 4 weken na de behandeling)
  • Aangetoond ulcus ventriculi (bij ulcus duodeni wordt uitgegaan van H. pylori-besmetting)
  • Noodzakelijk NSAID-gebruik indien ooit een ulcus is gediagnosticeerd en de H. pylori-status onbekend is

Wat is de betekenis van het resultaat?

Positief: Helicobacter pylori gedetecteerd in de stoelgang. Dit kan een verklaring zijn voor de klachten van de patiënt. Een positief testresultaat moet echter steeds geïnterpreteerd worden in combinatie met klinische gegevens.

Negatief: geen Helicobacter pylori gedetecteerd in de stoelgang. Dit sluit de aanwezigheid van H. pylori echter niet uit: de test kan negatief zijn door aanwezigheid van niet-detecteerbare hoeveelheden antigen in de stoelgang, of vals-negatief door inname van antibiotica, protonpompinhibitoren (PPI's) en bismut-preparaten in de 2 weken voorafgaand aan de test.

Wetenschappelijke achtergrond

Helicobacter pylori is een bacterie die voorkomt in de maag en het duodenum van de mens. Deze bacterie speelt een rol in het ontstaan van chronische gastritis en maagzweren en is geassocieerd met MALT-lymfoom en maagkanker. Sommigen ondervinden geen klachten van de aanwezigheid van de bacterie (kolonisatie), anderen vertonen echter wel gastro-intestinale symptomen (infectie). Overdracht gebeurt waarschijnlijk via dieren of gecontamineerd water. 

Wat moet ik nog meer weten?

De inname van antibiotica, protonpompinhibitoren (PPI's) en preparaten op basis van bismut moet minstens twee weken voor het uitvoeren van deze analyse gestaakt worden. Deze preparaten onderdrukken namelijk Helicobacter pylori en kunnen een vals-negatief resultaat veroorzaken.

Voor deze analyse is enkel RIZIV-terugbetaling voorzien bij eerste diagnose bij een patient van 16-50 jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

Serologische bepaling van Helicobacter pylori-antistoffen kan geen onderscheid maken tussen een doorgemaakte of actieve infectie.