HDL cholesterol
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

inschatten van cardiovasculair risico

uitwerken van hypolipoproteïnemie

Wat is de betekenis van het resultaat?

verhoogd:

oestrogeen-effect (zwangerschap, pilgebruik)

alcoholabusus

CETP (cholesterol ester transfer protein) defect

verlaagd:

wijst op gestegen cardiovasculair risico

ontsteking

bij zeer lage waarden: hypoalphalipoproteinemie (LCAT deficientie, ziekte vanTangier )

 

Wetenschappelijke achtergrond

High density lipoprotein (HDL) is de fractie die het verbruikte cholesterol vanuit de weefsels terug voert naar de lever (reverse cholesterol transport). HDL cholesterol is een protectieve factor bij de inschatting van het cardiovasculaire risico. De HDL spiegels worden positief beinvloed door oestrogenen en alcohol, en zijn lager bij obesitas.

 Bij het (bijna) ontbreken van HDL ontstaat een opstapeling van cholesterol in het reticulo-endotheliaal systeem