HCG (beta)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

1/ Diagnose en follow-up van trofofoblasttumoren van:
  • placentaire oorsprong : mola hydatiforme, chorioncarcinoma, chorionepithelioma
  • - testiculaire oorsprong : seminomateuze kiemceltumoren of niet-seminomateuze tumoren van het trofoblastische type.    
  • I

Wetenschappelijke achtergrond

1/ Diagnose en follow-up van trofofoblasttumoren van:
  • placentaire oorsprong : mola hydatiforme, chorioncarcinoma, chorionepithelioma
  • - testiculaire oorsprong : seminomateuze kiemceltumoren of niet-seminomateuze tumoren van het trofoblastische type
Opm.: vrij beta HCG kan ook gestegen zijn bij niet-trofoblastaire tumoren : tumoren van kiemcellen,  ovarium, blaas, pancreas, maag, darmen, long, borst, nier en lever.
2/ Beperkte waarde van bepaling vrij beta HCG in serum / lumbaalvocht (LV) in de diagnostiek van Central Nervous System (CNS) Germinoma (2/3 van de kiemceltumoren)
Bij vermoeden van een CNS kiemceltumor wordt bepaling van tumormarkers op serum en LV aangeraden.          
  • Interpretatie waarden vrij beta HCG bij patiënten met germinoom: * normaal in serum én LV (60%) : 2/3 van de germinomen kan dus niet worden aangetoond * verhoogd in serum (slechts 5,5%) : serum HCG is de minst gevoelig screeningstest voor germinomen* 'abnormaal' in LV (38%) : bepaling van HCG in LV is gevoeliger dan bepaling ervan in serum. 'Abnormale waarden' kunnen ook voorkomen bij hyopfyse adenoom, craniopharyngioom en arachnoidale cystes* 'abnormaal' in LV én serum (slechts 3,5%)
  • Bepaling van vrij beta HCG is enkel gevalideerd op serum, niet op lumbaalvocht. Er zijn  geen cut-off waarden beschikbaar voor beta-HCG in lumbaalvocht. 'Abnormale waarden' worden gedefinieerd als meetbare waarden.  Deze zijn gemiddeld laag (in 1 studie gemiddeld 7,7 met een range van 2,5 tot 16 mIU/mL).