HBV DNA viral load
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

* terugbetaling door het RIZIV:
          1. Voor start behandeling chronische HBsAg positieve patiënten.
          2. Opvolging behandeling chronische HBsAg positieve patiënten.
          3. Bij heropflakkering van chronische HBsAg positieve patiënten,
                                         gebaseerd op abnormale levertesten.
* GEEN terugbetaling door het RIZIV:
          4. Sustained viral response (of andere indicaties).