Haptoglobine fenotypering
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

verfijnde interpretatie van haptoglobinewaarden

Wat is de betekenis van het resultaat?

 In Europa bezit ± 16% van de bevolking een Hp 1-1 type, ± 48% een Hp 2-1 type, ± 36% een Hp 2-2 type.

Wetenschappelijke achtergrond

Haptoglobine is een polymorf eiwit. In Europa bezit ± 16% van de bevolking een Hp 1-1 type, ± 48% een Hp 2-1 type, ± 36% een Hp 2-2 type.

De referentiewaarden voor totaal Hp zijn ± 30% lager bij Hp 2-2 individuen.

Het haptoglobinepolymorfisme is gelinkt met heel wat aandoeningen (Langlois, Clin Chem 1996;42:1589-1600)..