Haptoglobine
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Bij deze test wordt het haptoglobinegehalte in het bloed bepaald.

De arts zal een haptoglobine bepaling uitvoeren indien bloedarmoede (‘anemie’, = een te laag aantal rode bloedcellen), evt. met geelzucht, wordt vastgesteld. Er zal worden nagegaan of een overmatige afbraak van rode bloedcellen (gepaard gaande met een verlaagd haptoglobine) de oorzaak is van deze bloedarmoede. Men spreekt dan van ‘hemolytische anemie’. In dat geval worden naast haptoglobine ook nog andere parameters bepaald in het bloed om aan te tonen of er sprake is van overmatige afbraak van rode bloedcellen, bvb. reticulocyten (t.g.v. een verhoogde erythropoiese), bilirubine, LDH, hemoglobine.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Daling:

  • overmatige afbraak van rode bloedcellen in de bloedbaan (‘intravasale hemolyse’)
  • ernstige levercirrose (verminderde aanmaak)
  • inefficiënte bloedaanmaak (‘erythropoiese’), bvb. door een Vit B12- of foliumzuur tekort
  • extreem bloedverlies

 

Verhoging:

  • Inflammatie (= ontsteking/infectie in het lichaam)

Wetenschappelijke achtergrond

Haptoglobine is een eiwit dat wordt gesynthetiseerd in de lever. Haptoglobine is betrokken bij de afbraak van rode bloedcellen. Bij beschadiging en afbraak van rode bloedcellen, komt haptoglobine vrij, bindt aan vrij hemoglobine (dat vrijkomt uit de rode bloedcellen) en wordt getransporteerd naar de lever, waar afbraak van dit hemoglobine-haptoglobinecomplex gebeurt en uitscheiding via de gal gebeurt. In zulke situaties gaat het haptoglobine gehalte in het bloed aldus dalen.

Een hoge haptoglobinewaarde kan erop wijzen dat er sprake is van inflammatie in het lichaam, aangezien haptoglobine tevens een acute-fase eiwit is.  

 

Een gedaald haptoglobine komt voor bij hemolyse, zijnde overmatige afbraak van rode bloedcellen in de bloedbaan (‘intravasale hemolyse’). Er zal dan sprake zijn van anemie, vaak vergezeld van icterus, ten gevolge van een verhoogd (indirect) bilirubine gehalte in het bloed.

Andere mogelijke oorzaken van een gedaald haptoglobine zijn: leverfunctiestoornissen met verminderde aanmaak van haptoglobine en overmatig bloedverlies.