Glucose in gewrichtsvocht
Wat moet ik nog meer weten?

Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.