Giardia lamblia antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Het opsporen van Giardia spp. antigen wordt uitgevoerd om de oorzaak van diarree te bepalen, vooral wanneer de klassieke faeceskweek voor bacteriële darmpathogenen niets aan het licht brengt en de diarree langer dan 10 dagen aanhoudt.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Negatief: Giardia spp. antigen is niet aanwezig, of niet in voldoende aantal om te kunnen detecteren

Positief: Giardia spp. antigen wordt in detecteerbare hoeveelheden uitgescheiden

Wetenschappelijke achtergrond

Giardia spp. is in onze populatie één van de meest voorkomende intestinale parasieten. De parasiet is een frequente verwekker van reizigersdiarree en wordt makkelijk van mens-tot-mens overgedragen als oöcyt door direct contact met gecontamineerd water, met asymptomatische dragers of met besmet voedsel. De oöcyt kan meerdere dagen overleven in de omgeving.

Bij immuuncompetente patiënten is de aandoening dikwijls asymptomatisch, maar immuungecompromitteerden of jonge kinderen kan deze aandoening ernstiger klachten veroorzaken. 

Wat moet ik nog meer weten?

Bij aanvraag voor parasitologisch onderzoek wordt standaard de antigentest voor opsporen van Giardia spp. en Cryptosporidium spp. uitgevoerd. Bij vermoeden van een uitheemse parasiet (bv na tropenreis) kan een uitgebreid microscopisch onderzoek uitgevoerd worden. Klinische gegevens en (reis)anamnese zijn hierbij van groot belang.