GFR volgens MDRD2
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

inschatten van de nierfunctie

Wetenschappelijke achtergrond

op basis van het serumcreatinine , kan (samen met leeftijd, geslacht en ethnie) de glomerulaire filtratesneheid worden geschat