Gamma-GT
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Gamma GT (GGT of gamma-glutamyltransferase)is een enzym dat onder andere in de lever voorkomt. Dit enzym is betrokken bij de stofwisseling en komt bij iedereen in het bloed voor. 

De GGT is vooral verhoogd bij mensen die gedurende langere tijd veel drinken. Andere redenen waarom een GGT verhoogd is zijn bijvoorbeeld: ouderdom, lever-en galziekten, na een hartinfarct, na een herseninfarct of bij epilepsie en diabetes. Ook het gebruik van sommige medicijnen kan de GGT-waarde verhogen. Om na te gaan of de oorzaak voor een verhoogde waarde aan het alcoholgebruik ligt wordt de GGT gecombineerd met andere testen.

Als verhoging van de GGT-waarde veroorzaakt wordt door regelmatig en langdurig drinken zal de GGT na het stoppen met drinken meestal halveren binnen een aantal weken. Na ongeveer 2 maanden niet drinken zal de waarde zich normaliseren. Om dit proces een handje te helpen bestaan geen extra middelen.

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  • Alcoholmisbruik
  • leveraantasting door medicatie 
  • galblaasobstructie
  • hepatitis

Verlaagd: geen betekenis

Wetenschappelijke achtergrond

erdenking op lever- en galwegaandoeningen en verdenking op alcoholmisbruik. 
gGT is net als ALAT verhoogd bij elke vorm van levercelbeschadiging. gGT is voor de diagnostiek van cholestase gevoeliger (en sneller) dan alkalisch fosfatase. Alcoholgebruik van enige omvang gaat gepaard met een geïsoleerde gGT-verhoging (alkalisch fosfatase is vrijwel normaal).