Flurazepam (Staurodorm)
Wetenschappelijke achtergrond

therapeutic drug monitoring

Kwantitatieve bepaling is slechts in uitzonderlijke gevallen nodig. Meestal kan bij een intoxicatie volstaan worden met een urine-screening.

Bepaling kan geïndiceerd zijn in de volgende situaties: - Bij vermoeden op overdosering/intoxicaties - Informatie over therapietrouw/misbruik - Bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen - Bij geneesmiddelinteracties

Wordt na orale toediening snel en bijna volledig geabsorbeerd. Flurazepam wordt snel gemetaboliseerd tot de actieve metabolieten hydroxy-ethylflurazepam en desalkylflurazepam. Wordt hoofdzakelijk in de vorm van metabolieten met de urine uitgescheiden. De eliminatiehalfwaardetijd van hydroxy-ethylflurazepam en desalkylflurazepam bedraagt ong. 1 uur resp. 40-100 uur. De werking treedt in na ong. 20 min en houdt 7-8 uur aan.