Fenylglyoxylzuur
Wetenschappelijke achtergrond

Biologische monitoring van styreen of ethylbenzeen. Deze componenten worden in het lichaam gemetaboliseerd tot amandelzuur (85%) en fenylglyoxylzuur (10%). Door deze twee metabolieten te bepalen kan de mate van blootstelling aan styreen en/of ethylbenzeen worden aangetoond.