Verhoging:

  • Ondervoeding of slechte voedselopname
  • Zwangerschap
  • Nierafwijking
  • Leverziekte
  • Ontstekingen

Verlaging:

  • Uitdroging - ontwatering

Abnormaliteit: bisalbuminemie (heterozygoot van onschuldige mutant): aanwezigheid van 2 albuminepieken;  komt frequent voor in het Meetjesland

aangezien onder de albuminepiek zich ook een gedeelte van het alfa1 zuur glycoproteine bevindt, bepaalt de alfa1 zuur glycoproteinepiek de electroforetische albuminepiek 

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Albumine is een eiwit dat voorkomt in ons bloed. Het eiwit helpt met het transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en voedingsstoffen in ons lichaam. Het wordt gemaakt in de lever en is het meest voorkomende eiwit in het bloedplasma.

Om te controleren of de nieren of lever beschadigd zijn. Bij een beschadiging van de nieren of de lever zal het albuminegehalte in het bloed afnemen. Daarnaast kan het geprikt worden om de voedingstoestand van een patiënt te meten.

Wetenschappelijke achtergrond

Albumine is een laagmoleculair eiwit. Dit eiwit wordt door electroforese afgescheiden van de andere eiwitten en op dir manier gemeten.

De basis van de techniek is de scheiding van geladen eiwitmoleculen in een poreus dragermateriaal onder invloed van een elektrisch veld. Het dragermateriaal dat wordt gebruikt heet agarosegel. Dit wordt in contact gebracht met een positieve en negatieve pool van een spanningsbron. Positief geladen deeltjes zullen onder invloed van elektrische stroom zich door de gel verplaatsen naar de negatief geladen elektrode. voor negatief geladen deeltjes geldt dat andersom. Deeltjes die evenveel positief als negatief geladen zijn worden netto deeltjes genoemd. Deze zullen zich niet verplaatsen in de gel.

Hierdoor ontstaan ophopingen van deeltjes verspreid door de gel. Hierdoor vormt zich een duidelijk beeld van de soorten eiwitmoleculen die zich in het monster bevinden.