Eilandjes van Langerhals al
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

risico-evaluatie voor diabetes type I

bij vermoeden  van latente insulinedependente diabetes bij volwassenen

Wat is de betekenis van het resultaat?

risico voor diabetes type I

Wetenschappelijke achtergrond

de test onderzoekt tegelijkertijd auto-antistoffen tegen meerdere antigenen