E. coli O157:H7

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze analyse wordt uitgevoerd bij zichtbaar bloederige diarree en stoelgang met veel WBC.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Positief: Aanwezigheid van E. coli O157 in het stoelgangsstaal. Dit kan een verklaring zijn voor de symptomen van               de patiënt.

Negatief: Geen E. coli O157 gedetecteerd.

Wetenschappelijke achtergrond

Escherichia coli behoort tot de intestinale flora van de mens. Bepaalde serotypes kunnen bij de mens enteritis veroorzaken. De diarreeveroorzakende E. coli worden in zes groepen ingedeeld:

  • EPEC: Enteropathogene E. coli
  • EIEC: Enteroinvasieve E. coli
  • ETEC: Enterotoxigene E. coli
  • EAEC: Enteroaggregatieve E. coli
  • DAEC: Diffuus-adhererende E. coli
  • EHEC: Enterohemorragische E. coli

EHEC behoort tot de groep van shigatoxineproducerende E. coli (STEC). De types die het meest enteritis veroorzaken zijn EHEC O157:H7 en O104:H4. De transmissie van ETEC, EHEC, EIEC en EAEC vindt voornamelijk plaats via besmet water of voedsel (met vee als reservoir). Transmissie van EPEC en soms van EHEC vindt plaast van persoon op persoon (met de mens als reservoir).

In het algemeen zijn infecties met E. coli zelflimiterend. EHEC kan bij de mens echter ook hemorraghische colitis veroorzaken. De incubatietijd na infectie is typsisch 3-4 dagen en een klein inoculum is voldoende. Een infectie kan asymptomatisch verlopen, maar leidt bij ongeveer 50% van de patiënten tot een hemorragische colitis met heftige buikkrampen, soms braken, vaak zonder koorts, en met diarree (eerst waterig, na 1-3 dagen bloederig). De meeste patiënten herstellen binnen 10 dagen. Bij een minderheid kan de infectie leiden tot een levensbedreigende aandoening zoals hemolytisch-uremisch syndroom (symptomen zijn bleekheid, algehele zwakte, verhoogde bloedingsneiging, oligurie en oedeem). Dit kan voorkomen tot 14 dagen na het enteritisbeeld, voornamelijk bij kinderen jonger dan 5 jaar en ouderen vanaf 60 jaar.

Preventie van besmetting met EHEC via de voeding berust op basale hygiëne bij de bereiding van voedsel.