Dichloromethaan
Wetenschappelijke achtergrond

Methyleenchloride of dichloormethaan (DCM; CH2Cl2, CAS-nummer 75-09-2) is een primair chloorhoudend oplosmiddel.

De daadwerkelijke blootstelling van de werknemers kan met biomonitoring worden bepaald. De hoeveelheid methyleenchloride in het bloed en in de uitgeademde lucht zijn goede middelen om de recente blootstelling te evalueren. De hoeveelheid CO in het bloed is ook een goede optie. Methyleenchloridde verdwijnt echter snel uit het lichaam. Deze testen zijn bijgevolg enkel van nut wanneer ze binnen een aantal uren na de blootstelling worden uitgevoerd (doorgaans aan het einde van een werkpost). Roken en fysieke inspanning kunnen de resultaten beïnvloeden.