Dengue Antigen
Wetenschappelijke achtergrond

  • NS1 is opspoorbaar tijdens de acute fase van dengue virus infections. NS1 tests kunnen even gevoelig zijn als moleculaire testen tijdens de eerste 0-7 dagen van de symptomen. Na dag 7 zijn NS1 tests niet aanbevolen.
  • Een positief NS1 resultaat is indicatief voor een dengue infectie maar levert geen serotype informatie. De kennis van het serotype van het virus is niet noodzakelijk voor de behandeling.
  • NS1 kan aangetoond worden in volbloed of plasma, doch de meeste NS1 testen werden ontwikkeld en geëvalueerd in serum. Gecombineerd testen met NS1 en IgM kan meestal een diagnostisch resultaat opleveren gedurende de eerste 1-7 dagen van de ziekte, dient een tweede convalescent fase staal verkregen en getest voor IgM wanneer zowel antigen en antilichaam tests negatief zijn.