Delta - ALA
Wetenschappelijke achtergrond

Diagnose van porfyrieën: Δ-ALA kan gestegen zijn bij aanvallen van acute intermittente porphyrie, erfelijke coproporfyrie en porphyria variegata; evaluatie van neurologische problemen die gepaard gaan abdominale pijn; diagnose van lood ofr kwikvergiftiging. Urinair Δ-ALA is geen gevoelige indicator van loodvergiftiging bij kinderen. ALA is ook gestegen bij tyrosinemie. Porphobilinogeen en δ-aminolevulinezuur zijn de aanbevolen testen voor acute intermittente porfyrie.