Cryptosporidium antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Het opsporen van Cryptosporidium spp. antigen wordt uitgevoerd om de oorzaak van diarree te bepalen, vooral wanneer de klassieke faeceskweek voor bacteriële darmpathogenen niets aan het licht brengt en de diarree langer dan 10 dagen aanhoudt.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Negatief: Cryptosporidium spp. antigen is niet aanwezig, of niet in voldoende aantal om te kunnen detecteren

Positief: Cryptosporidium spp. antigen wordt in detecteerbare hoeveelheden uitgescheiden

Wetenschappelijke achtergrond

Cryptosporidium spp. is in onze populatie één van de meest voorkomende intestinale parasieten. De parasiet is een frequente verwekker van reizigersdiarree en wordt makkelijk van mens-tot-mens overgedragen als oöcyt door direct contact met gecontamineerd water. De oöcyt is ongevoelig aan gewone desinfectantia en chlorering van drinkwater.

Bij immuuncompetente patiënten is de aandoening meestal zelflimiterend en van korte duur, maar bij AIDS-patiënten en andere immuungecompromitteerden kan dit ernstige klachten veroorzaken.

Wat moet ik nog meer weten?

Bij aanvraag voor parasitologisch onderzoek wordt standaard de antigentest voor opsporen van Giardia spp. en Cryptosporidium spp. uitgevoerd. Bij vermoeden van een uitheemse parasiet (bv na tropenreis) kan een uitgebreid microscopisch onderzoek uitgevoerd worden. Klinische gegevens en (reis)anamnese zijn hierbij van groot belang.