Coxiella Burnetii antibodies
Wat is de betekenis van het resultaat?

Vals-positieve IFA testen kunnen optreden in aantal alternatieve actieve infecties, o.a. een acute primo-CMV zal problemen veroorzaken bij de aflezing gezien mogelijk massieve fluorescentie waarneembaar, maar aspecifiek beeld.

Wetenschappelijke achtergrond

In acute fase van infectie, kunnen IgM antilichamen via IFA gedetecteerd worden tussen de 2de week en de derde maand van het ziekteverloop. De hoogste IgG antilichaam-niveaus worden bekomen na 4 à 8 weken. Antilichamen gericht tegen fase II antigeen zijn predominant aanwezig in acute fase van de ziekte; anti-fase I antilichaamdetectie is erg nuttig voor de confirmatie en therapeutische follow-up van chronische Q-koorts.