Cotinine screening

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Om na te gaan of de patiënt gerookt heeft of passief rook heeft ingeademd. Deze test wordt vaak binnen arbeidsgeneeskundig onderzoek aangevraagd.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Een positieve test wijst erop dat de patiënt heeft gerookt in de week voorgaand aan de staalname. Passief roken kan echter ook een verhoging van de cotinurie veroorzaken.

Wetenschappelijke achtergrond

De in vivo halfwaardetijd van cotinine is een twintigtal uren. Vandaar dat cotinine tot een week na nicotinegebruik kan teruggevonden worden in de urine.