Clostridium difficile

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze analyse wordt uitgevoerd om de oorzaak van diarree te bepalen, voornamelijk bij voorgaand antibioticagebruik of verblijf in een ziekenhuis of RVT.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Opsporen GDH:

  • Negatief: geen enkele stam van C. difficile aanwezig
  • Positief: C. difficile aanwezig --> opsporen van toxigene (pathogene) C. difficile (zie ook testalgoritme)

Opsporen toxigene C. difficile:

  • Negatief: geen toxigene (pathogene) C. difficile gedetecteerd
  • Positief: toxigene (pathogene) C. difficile aanwezig

Wetenschappelijke achtergrond

Clostridium difficile is een veel voorkomende verwekker van antibiotica-gerelateerde diarree, colitis en pseudomembraneuze colitis. Hoewel ongeveer 2% van de gezonde populatie drager is van deze bacterie, wordt C. difficile voornamelijk nosocomiaal verspreid. Klassieke risicofactoren zijn toediening van antibiotica (waardoor de normale intestinale flora verstoord wordt en C. difficile zich kan vermeningvuldigen) en hogere leeftijd. Symptomen kunnen variëren van milde diarree tot een levensbedreigend toxisch megacolon. 

Alle stammen van C. difficile produceren glutamaat dehydrogenase (GDH). Slechts bepaalde stammen produceren twee toxines (toxine A en/of toxine B), die de oorzaak zijn van symptomen na infectie. Stammen die deze toxines niet produceren, zijn niet pathogeen.

Detectie van C. difficile steunt op detectie van het GDH (opsporen van alle stammen van C. difficile), eventueel gevolgd door opsporen van toxigene (pathogene) C. difficile.

Wat moet ik nog meer weten?

Het is weinig zinvol C. difficile op te sporen bij kinderen jonger dan 2 jaar, aangezien kinderen van deze leeftijd drager zijn van C. difficile en C. difficile zelden diarree veroorzaakt op deze leeftijd.

Deze bepaling wordt enkel uitgevoerd bij diarree, of op expliciete vraag (bv dragerschap bij immuungecompromitteerden, patiënten in RVT).