CK
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Voor de diagnostiek van het myocardinfarct is CK vervangen door troponine T. Er is ruwweg wel een relatie tussen spierschade en CK, zodat CK kan worden gebruikt voor schatting van infarctgrootte.

Er zijn 2 macro-CK typen. Het macro-CK type 1 is een complex tussen een immunoglobuline en CK. De biologische halfwaarde tijd is verlengd van 1-2 uur tot 80 uur. Het macro-CK type 1 is over het algemeen niet gerelateerd aan een ziekte, maar wordt veelal gelinkt aan auto-immuniteit. Macro-CK type 2 is een werkelijk ander type CK. Type 2 wordt bij patiënten met allerlei ziekten aangetroffen, maar vaak bij patiënten met maligniteiten of een leverziekte. Macro-CK is zeldzaam, bij verdenking hierop overleg met een klinisch chemicus.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd: 

  • Spieraantasting door allerlei spierschade
  • hartinfarct, myocarditisl

Verlaagd: kan geassocieerd zijn met ontsteking (ten gevolge van laag reducerend vermogen van plasma, lage glutathionconcentratie)

bij interpretatieproblemen van CK kan evt. een bepaling van myoglobine (serum/plasma) of aldolase (serum/plasma) opheldering brengen

Wetenschappelijke achtergrond

Creatine kinase (CK) is een cytoplasmatisch enzym dat voorkomt in skeletspieren, hart , en in geringere mate in het gastro-intestinaal systeem en de hersenen. CK komt met name vrij in plasma bij schade aan spieren: progressieve spierdystrofie, (poly)myositis, dermatomyositis, spiertrauma bij ongeval of overmatig sporten, myocard infarct, hypothyreoïdie, maligne hyperthermie. Bij rhabdomyolyse komen extreem hoge waarden voor (> 10-100 x bovengrens).

Bij sterk verhoogde oxidatieve stress daalt het CK aanzienlijk (door beschadiging van het enzyme)