CK-MB (massa)
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

diagnose van acuut myocardinfarct

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

gestegen CK-MB waarden wijzen op een myocarinfact

vals positieve resultaten bij goed getrainde duursporters (marathopers, ..) waarbij adaptatie van het CK-isoenzympatroon plaats vindt t.g.v. intensieve training

Wetenschappelijke achtergrond

CK-MB is het hartspecifieke isozym van creatine kinase (CK)